Publikationer

PAPERS

OBS! Papers og slides uploades typisk først efter præsentation.

Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L (2016). Erhvervsskolelæreres udfordringer med at skabe betingelser for transfer og grænsekrydsning i skole-praktiksamspillet. Paper accepteret til NordYrk konferencen, 8.-10. juni 2016 i Roskilde på Octavia.

  • Download paperet her (nr. 6, s. 15-21)
  • Se blogpost om papret og konferencen her

Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L. (2016). Challenges in designing for horizontal learning – in the Danish VET system. Short paper accepteret til Designs for Learning konferencen, 18.-20. maj 2016 i København på AAU Sydhavn. http://www.designsforlearning2016.aau.dk/

  • Download paperet her (pp. 97-101)
  • Se blogpost om paperet og konferencen her
  • Se refleksioner over konferencen her

Riis, M., Bergstedt, P., Jørgensen, C.B., Koch, H.H. & Rasmussen, C.L. (2015).  Ikt som transfermedierende værktøj mellem forskellige kontekster – fokus på grænsekrydsninger mellem skole og praktik. Paper præsenteret på NordYrk konferencen, 10.-12. juni 2015 i Helsinki på HAAGA-HELIA University.
http://www.haaga-helia.fi/en/education/school-vocational-teacher-education/research-and-development/nordyrk-konferensen-i

  • Download paperet her (18 sider)
  • Se blogpost, inkl. præsentationer (fra Plenum og workshop) fra NordYrk 2015 her