Om os

Vi er en forskningsgruppe ansat på Nationalt Center for Erhvervspædagogik (NCE), som er en del af Københavns Professionshøjskole. Vi er:

Carsten Lund Rasmussen (cara@phmetropol.dk)

Anna Brodersen (ahbr@phmetropol.dk)

Marianne Riis (marr@phmetropol.dk) – projektleder

 

Ingen af os forsker på fuld tid. Udover at forske, underviser vi på Diplomuddannelsen i Erhvervspædagogik (DEP), på akademiuddannelser og kurser i øvrigt. Hertil kommer, at vi ofte er ude i praksis som konsulenter, hvor vi afholder oplæg og workshops  – eksempelvis i forbindelse med forsøgs- og udviklingsprojekter.

Fra foråret 2016, har vi også fornøjelsen af at samarbejde med Mette Allermand, kandidatstuderende på Masters of Training and Development, Griffith University, Brisbane. Mette studerer også forholdet mellem ikt, transfer og grænsekrydsning – og bidrager bla. med et internationalt perspektiv.

 

Tidligere medlemmer i forskningsgruppen, som er stoppet grundet jobskifte og/eller andre arbejdsopgaver:

Hans Henrik Koch (hako@phmetropol.dk) – medlem indtil februar 2016

Palle Bergstedt (palb@phmetropol.dk) – medlem indtil juli 2016

Claus Bo Jørgensen (cljo@phmetropol.dk) – medlem indtil juli 2016